Giftsprøyten, som egentlig er et komplisert apparat for innsprøytning av bedøvende og lammende medikamenter, er i dag i bruk av 37 av de 38 delstatene i USA som fortsatt har dødsstraff. Bare delstaten Nebraska bruker fortsatt den elektriske stol.

– USA viser mer følsomhet ved avling av hunder enn ved henrettelser av mennesker, sier Jamie Fellner i menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch.

– Hvis en forbryter har drept hensynsløst og uten samvittighet, betyr ikke det at staten må opptre likedan, framholder han.

Når en dødsdømt skal henrettes med giftsprøyte, spennes vedkommende fast til en benk i liggende stilling. Hun eller han får et tynt rør stukket gjennom huden i begge armer; gjennom det ene tilføres et bedøvende middel og gjennom det andre giften som dreper.

Human Rights Watch understreker at bevegelsen tar avstand fra all bruk av dødsstraff og arbeider for at straffeformen skal bli avskaffet. Men inntil det skjer, må myndighetene sørge for at henrettelser skjer på så humant vis som mulig, krever organisasjonen.