KLAUS JUSTSEN

Den amerikanske etterretningstjene s ten vil i månedsvis bli ledet av en midlertidig direktør som ikke får mulighet til å gjennomføre de dyptgående endringene som betraktes som et avgjørende ledd i kampen mot terror.

Det overraskende skiftet i toppen av CIA kommer dessuten i en situasjon hvor frykten for nye terrorangrep kan bli avgjørende for utfallet av valget i november.

På den bakgrunn summer den amerikanske hovedstaden med raskt voksende anmodninger om at George Tenet vel kanskje traff sin beslutning om å tre tilbake av personlige grunner, men at press fra president Bush spilte en minst like stor rolle.

Denne fornemmelsen ble styrket da en av Tenets nærmeste medarbeidere, James Pavitt, fredag meddelte at han også etter 31 år forlater CIA. Pavitt sto i spissen for etterretningstjenestens mest kjente avdeling og var ansvarlig for spionene som opererer i utlandet.

Når George Tenet forlater CIA om fem uker, vil etterretningstjenesten bli ledet av den 61-årige John McLaughlin, som betegnes som en selvutslettende embetsmann uten ambisjoner om å få den viktige posten.

McLaughlins evner som tryllekunstner har gitt ham tilnavnet «Merlin», og fra flere sider fremheves det at det i CIA blir bruk for overnaturlige evner hvis det skal lykkes å demme opp for en bølge av skarp kritikk.

Rapporter om bakgrunnen for terrorangrepene 11. september og om feilvurderinger før krigen i Irak vil i de kommende uker være ytterst kritiske overfor CIA. De vil samtidig understreke at hele etterretningstjenesten har bruk for gjennomgripende reformer.

Kolleger fremhever at George Tenet ikke har gått av for å komme seg unna kritikken. Han ville snarere ha foretrukket å bli, så han fikk mulighet til å svare på den.

Samtidig fremheves det at Tenet for mer enn et år siden tilbød seg å gå av, men at presidenten anmodet ham om å bli. Denne gangen ble anmodningen om å gå imidlertid akseptert da den ble fremsatt sent onsdag, og presidenten forlangte at beslutningen ble offentliggjort dagen etter.

Den tidligere CIA- sjefen Stansfield Turner betegner det som besynderlig at Tenet blir i 37 dager til. «Hvis han kan bli så lenge, kunne han vel også bli ytterligere hundre dager, for han hadde opprinnelig lovet å bli til valget».

Det politiske perspektivet understrekes av beslutningen om å utsette utnevningen av en ny CIA-sjef til etter valget. I Det hvite hus erkjennes det at man ikke ønsket noen høring av en ny sjef under valgkampen.

Dermed slipper presidenten høringer som trolig ville blitt politisk kontroversielle. Tenets plutselige avgang beskytter ham imidlertid ikke mot beskyldningene om at regjeringen fordreide og overdrev etterretningsrapporter om irakiske våpen i bestrebelsene på å overbevise amerikanerne om at en krig var uunngåelig.

Det er ingen tvil om at Tenet forsøkte å dempe en rekke av regjeringens påstander om masseødeleggelsesvåpen, men han beskyldes for senere å ha inngått kompromisser ved å akseptere redegjørelser som i beste fall bygde på et tvilsomt grunnlag.

Denne holdningen har i de siste ukene skapt alvorlige problemer i forhold til utenriksminister Colin Powell, som har forlangt en forklaring på hvordan det kunne skje at han i februar 2003 gikk til FN med «beviser» som CIA burde ha avslørt som forfalskninger.

Den raske a v gang en har dermed etterlatt en fornemmelse av at Tenets avgang kommer meget beleilig. Han kan nå fungere som syndebukk, uten at regjeringen behøver å bryte sin regel om aldri å innrømme den minste feil.

Samtidig kan avgangen bli innledningen på en total utskiftning av det utenrikspolitiske mannskapet. Utenriksminister Powell og sikkerhetsrådgiveren Condoleezza Rice ønsker ikke å bli etter valget, og forsvarsminister Donald Rumsfeld får neppe det tilbudet.

Et helt nytt utenrikspolitisk team vil derfor skulle settes sammen ved årsskiftet, enten det blir George W. Bush eller John F. Kerry som vinner valget 2. november.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende