Hvert 8. sekund fødes det nå et barn i USA, hvert 12. sekund dør det et menneske i landet og hvert 31. sekund får en ny innvandrer amerikansk statsborgerskap.

I sum innebærer dette at folketallet øker med én hvert 14. sekund, konstaterer New York Times.

Befolkningsveksten i USA er på rundt 1 prosent i året, noe som tilsvarer en storby på Chicagos størrelse. Siden 1967 har befolkningen økt med 100 millioner.

USA ligger likevel 1 milliard bak Kina på statistikken, og India har også et solid forsprang med sine drøyt 1,1 milliarder innbyggere.

Indonesia kommer på fjerdeplass med sine drøyt 240 millioner innbyggere, Brasil har 186 millioner, Pakistan har drøyt 162 millioner, Bangladesh har passert 144 millioner og Russland har rundt 143 millioner innbyggere.

Vatikanstaten er verdens minst folkerike, med sine 921 statsborgere.