Færre enn fire av ti amerikanere mellom 18 og 24 år klarer å finne Irak på et umerket kart over Midtøsten, viser en undersøkelse utført av National Geographic. Kun en firedel av deltakerne i undersøkelsen klarer å finne Iran og Israel.

— Jeg er ikke sikker på hvor viktig det er at unge voksne klarer å finne Afghanistan på kartet. Men det er jo symptomatisk på en viktigere sak, nemlig at unge i USA føler at resten av verden ikke spiller noen rolle, sier John Fahey i National Geographic.

21 prosent av de spurte sier da også at de ikke synes det er viktig å vite hvor andre land ligger.