– Vi følger utviklingen nøye og vil samarbeide fullt og helt med norske myndigheter. Denne situasjonen viser hvor viktig det er å ha de nødvendige juridiske virkemidler for å hindre terrorisme. Nordmenn, amerikanere og alle andre må stå sammen i kampen mot terror, sier ambassadøren i en pressemelding.