Immigrasjonsdommer Michael Creppy fastslo onsdag at Demjanjuk ikke risikerer å bli torturert eller rettsforfulgt hvis han utvises til hjemlandet Ukraina. Dermed har han heller ikke behov for beskyttelse i USA.

Avgjørelsen er den siste i rekken av Demjanjuks nesten 30 år lange kamp for å unngå utvisning.

Saken startet i 1977 da Demjanjuk feilaktig ble anklaget for å være en nazivakt som gikk under navnet Ivan den forferdelige. Demjanjuk ble etter hvert fratatt sitt amerikanske statsborgerskap og utvist til Israel, hvor han ble dømt til døden.

Ikke henrettet

I 1993 omgjorde imidlertid Israels høyesterett dommen. Dokumenter fra det tidligere Sovjetunionen viste at annen mann trolig var Ivan den forferdelige fra dødsleiren Treblinka. Demjanjuk ble igjen amerikansk statsborger og fikk vende tilbake til sitt hjem i Cleveland i Ohio.

Saken var imidlertid ikke slutt med det. For tre år siden fastslo en amerikansk domstol at selv om Demjanjuk riktignok ikke var Ivan den forferdelige, hadde han villig deltatt i nazistenes jødeforfølgelse. Domstolen fant det bevist at han hadde vært vakt i tre konsentrasjonsleirer.

Dommen førte til at Demjanjuk igjen mistet sitt amerikanske statsborgerskap og risikerte å bli utvist. Demjanjuk hevdet da at han risikerte å bli torturert i Ukraina. Dommer Creppy fastslo onsdag at dette var meget usannsynlig og godkjente derfor utvisningsvedtaket. Hvis ikke Ukraina vil ta imot 85-åringen, vil USA forsøke å sende ham til Tyskland eller Polen.

REUTERS