Forskeren Jon B. Wolfsthal ved Carnegie-stiftelsen for Internasjonal Fred (CEIP) minner om at de færreste amerikanere kritiserer presidenten for at han gikk til krig mot Irak.

I en samtale med Bergens Tidende sier han det slik:

— Jeg tror det er en bred oppfatning i USA at det var bedre at noen få uskyldige irakere måtte dø, enn at mange uskyldige amerikanere kunne komme til å dø, sier han.

Watergate

Wolfsthal minner om at var først etter at det ble avslørt at president Richard M. Nixon og hans medarbeidere hadde forsøkt å dekke til at innbruddet i Demokratenes hovedkvarter i Watergate at snøballen begynte å rulle og til sist rev med seg presidenten.

— Noe tilsvarende kan komme til å skje dersom det viser seg at det lyves for å skjule en annen løgn. Men man må huske på at George W. Bush ikke er den første presidenten i USA som har løyet eller omgått sannheten for å fremme sin sak, sier Carnegie-forskeren.

«De finnes»

Wolfsthal er overbevist om at det finnes masseødeleggelsesvåpen i Irak. Det overraskende er at det ikke allerede er funnet slike våpen eller spor av dem.

— Irak hadde kjemiske og biologiske våpen, og et aktivt forskningsprogram for atomvåpen. Men våpenlagrene utgjorde ikke noen trussel av en slik størrelsesorden som presidenten eller andre regjeringsmedlemmer hevdet, og som de brukte som krigsargument. Man kan gjerne si at presidenten brukte selektiv etterretning og overdrev betydningen av masseødeleggelsesvåpnene. Ikke minst av den grunn er det viktig at det finnes våpen eller konkrete spor av dem, det vil bidra til å styrke USAs troverdighet, sier han.

Wolfsthal fremholder at de irakiske masseødeleggelsvåpnene er farligere nå enn før krigen brøt ut:

— Det er sannsynlig at de er nærmest utenfor all kontroll. De kan bli brukt av grupper som støtter Saddam Hussein. Vi vet at det er en Saddam-vennlig opposisjon i Irak, og jeg tror den er rede til å utføre angrep både mot amerikanske og britiske styrker og bistandsorganisasjoner, så lenge skjebnen til Saddam Hussein ikke er avklart. Derfor er det viktig at inspeksjonene intensiveres, og at det settes inn større ressurser i jakten på våpnene, sier han.

«Mistet fokus»

— Du arbeidet selv i Clinton-administrasjonen. Hvorfor klarte ikke dere å fullføre jakten på disse våpnene?

— Jeg tror det var så enkelt at vi mistet fokus på spørsmålet. Dermed opprettholdt vi heller ikke presset på det irakiske regimet. På mange måter falt vi for Saddam Husseins strategi som bygget på at amerikanerne ville miste interessen for spørsmålet dersom han klarte å hale ut tiden lenge nok. Det fikk han jo for så vidt rett i, sier Jon B. Wolfsthal.