Både amerikansk UD og Pentagon deltar i kampanjen, som har vakt sterke reaksjoner i EU, skriver London-avisa The Independent.

Den permanente krigsforbryterdomstolen ble vedtatt opprettet av 120 medlemsland i FN i 1998, og blir av menneskerettsorganisasjoner sett som det viktigste framsteget for en internasjonal rettsorden siden opprettelsen av FN.

USA er bitre motstandere av en overnasjonal domstol, og gjør nå alt for å sikre at amerikanske statsborgere anklaget for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten eller krigsforbrytelser, aldri vil kunne bli stilt for domstolen.

Domstolens statutter er nå under utarbeidelse, og USA forsøker å få inn en regel som slår fast at den anklagedes hjemland må gi sin tilslutning før vedkommende skal kunne stilles for domstolen. Får amerikanerne det som de ønsker, vil også FN i enkelte tilfeller måtte gi sin tilslutning før personer skal kunne stilles for ICC, noe som sikrer USA full bestemmelsesrett ettersom landet har vetorett i Sikkerhetsrådet.

Ifølge The Independent har utenriksminister Madeleine Albright i et brev til EUs utenriksministere truet med å trekke USA fra FNs fredsbevarende og humanitære operasjoner om Washington ikke får gjennomslag for sitt krav. Pentagon har gått enda lengre, og antydet at USA kan komme til å trekke alle sine militære styrker ut av Europa om ICC blir den overnasjonale domstolen flertallet av FNs medlemsland ønsker.

De utvetydige truslene har vakt sterke reaksjoner i EU, som likevel avviser amerikanernes krav som vil gjøre ICC til en tannløs og impotent domstol, skriver The Independent.

NTB