PIERRE COLLIGNON

Flyselskapene har valgt å etterleve det amerikanske kravet om å få adgang til de såkalte PNR-opplysningene i bookingsystemene — dvs. passasjerenes navn, kjønn, adresse, telefonnummer, reiserute, betalingsmiddel, valg av flyklasse, mat og evt. opplysninger om handicap.

Kritikerne frykter at opplysninger kan bli misbrukt av amerikanerne, og EU-kommisjonen har siden mars forsøkt å få en avtale med USA, som gir garantier om databeskyttelse. En intern rapport fra Kommisjonen slår imidlertid fast at forhandlingene ikke har vært vellykkede. Amerikanerne fører en hard linje, og de har nektet å gi seg på en rekke punkter:

Mat og relegion

n - Amerikanerne vil gjemme opplysninger fra flyselskapenes bookingsystemer i opp mot ti år. Det kan ifølge EU-kommisjonen være i strid med EUs direktiv om databeskyttelse.

n - EU-kommisjonen er ikke tilfreds med at det ikke er garanti for at folk kan klage ved en uavhengig instans hvis de blir nektet innreise eller holdt tilbake på grunn av falske opplysninger i flyselskapenes bookingsystemer.

n - EU har heller ikke fått tilstrekkelig kunnskap om hvordan amerikanerne vil behandle følsomme opplysninger som f.eks. passasjerenes valg av mat om bord på flyet. De opplysningene kan si noe om passasjerenes religion.

n - EU krever garantier for at opplysningene kun kan brukes til bekjempelse av terrorisme - og ikke til andre formål.

- Nødvendig antiterrortiltak

Amerikanerne avviser kritikken fra EU.

— Vi deler EUs bekymring for den enkeltes privatliv, men hvis vi vil forebygge terror er det avgjørende for oss at vi har adgang til PNR-opplysningene, sier en amerikansk diplomat.

EU-kommisjonen diskuterte saken i går og vil snart ta den opp igjen for å avgjøre om forhandlingene med USA skal fortsette, eller om de nasjonale myndigheter for datatilsyn skal oppfordres til å stoppe trafikken av opplysninger over Atlanteren.