Den utenrikspolitiske kursendringen ble annonsert på en hastig sammenkalt pressekonferanse foran Det Hvite Hus i Washington torsdag.

— Stormene av vold kan ikke fortsette. Nok er nok, sa Bush, som uttalte seg etter en stadig kraftigere internasjonal kritikk av det mange ser som svak amerikansk innsats for å stoppe krigen. Bush vil nå sende utenriksminister Colin Powell til konfliktområdet for å megle mellom partene. Også USAs spesialutsending til konfliktområdet, Anthony Zinni, vil delta i meglingen.

Israel avviser at de vil trekke seg ut av de okkuperte byene, men i en samtale med Norges statsminister Kjell Magne Bondevik skal Sharon ha åpnet for våpenhvile. Natt til torsdag understreket Israls statsminister Ariel Sharon at betingelsen for fredssamtaler er "full stopp i all terror, fiendtligheter og oppvigleri".

Men etter at også USA nå legger press på Israel, kan man muligens spore deførste tegn til forhandlingsvilje. En talsmann for for israelske myndigheter uttalte torsdag kveld at Zinni vil få anledning til å møte palestinernes president Yasser Arafat.

Arafat er omringet og isolert av israelske styrker. Senest onsdag ble EUs utenrikspoltiske koordinator nektet å treffe ham.

Selv om USA oppfordret Israel til å trekke seg ut av byene de har okkupert de siste dagene, undestreket Bush at USA fortsatt er en trofast alliert for Israel.

I sin tale sa den amerikanske presidenten også at de palestinske selvmordsbombene kan ødelegge håpet om en egen stat. Han sa at palestinernes president Yasser Arafat har forrådt sitt eget folks håp.

Videre understreket Bush at Syria og Iran må holde seg utenfor Midtøsten-konflikten for ikke å utvide den.

Bt.no følger saken.

KURSENDRING: Bush (i forgrunnen) har tidligere krevd våpenhvile som forutsetning for megling. Etter de siste uker hard kamper, endrer han holdning. Nå drar Colin Powell ( i bakgrunnen) til konfliktområdet.