Tyrkia har lenge ønsket å kjøpe flere kamphelikoptre av typen Black Hawk og Seahawks fra USA, men det amerikanske Senatet stanset i fjor planene om et nytt salg.

Nå får Tyrkia kjøpe til sammen 14 helikoptre, som skal finansieres ved hjelp av amerikanske lån og garantier.

USA har lenge vært bekymret over Tyrkias motvilje mot en Irak-krig, og håper helikoptersalget skal åpne for utplassering av 75.000 amerikanske soldater og bruk av tyrkiske baser.

Tyrkia har alt gitt amerikanske militæreksperter grønt lys til å undersøke fly— og havnebaser, for å forberede en eventuell invasjon av Irak. I tillegg til helikoptersalget skal Bush-administrasjonen også være i ferd med å utarbeide en økonomisk bistandspakke på nærmere 100 milliarder kroner til Tyrkia. (NTB)