NBC har fått tilgang til et utkast av den resolusjonen USA nå forsøker å få Sikkerhetsrådets øvrige medlemsland til å delta.

Ifølge utkastet vil Saddam få syv dager på seg til å etterkomme en liste med krav, og blant annet åpne alle de dører FNs våpeninspektører måtte kreve åpnet.

Får USA det som de vil kommer resolusjonen også til å kreve at Saddam Hussein innen 30 dager legger alle kort på bordet, og oppgir alt som måtte finnes av våpenprogrammer i landet.

Dersom den irakiske lederen ikke samarbeider, ønsker USA at resolusjonen skal åpne for bruk av «alle nødvendige midler» mot Irak, noe som i praksis vil innebære amerikansk militærmakt.

FN-diplomater bekrefter også overfor nyhetsbyrået Reuters innholdet i det amerikanske resolusjonsutkastet, som trolig vil møte sterk motstand fra flere av Sikkerhetsrådets øvrige faste medlemmer.

(NTB)