KLAUS JUSTSEN

De amerikanske styrkene sikret seg fredag kontroll med den internasjonale flyplassen bare 15 kilometer fra hjertet av den irakiske hovedstaden og døpte den straks fra Saddam International Airport til Bagdad International Airport.

— Den blir et viktig utgangspunkt for det nye Irak, forklarte den militære ledelsen med en tilføyelse om at flyplassen kommer til å spille en viktig rolle i de fremtidige militære og humanitære operasjonene.

Liten motstand

Allerede fredag rykket enheter fra 101. luftbårne divisjon inn i området i helikoptre i takt med at de irakiske militære enten ble drept eller drevet på flukt inn mot hovedstaden.

Det var snakk om at omkring 320 irakiske soldater hadde mistet livet under aksjonen, som begynte da mørket senket seg torsdag kveld. De allierte ønsket ikke å gi opplysninger om egne tap, men øyenvitner fortalte at minst to soldater fra 3. infanteridivisjon var blitt drept og to andre såret under de til tider voldsomme kampene.

Verken infanteridivisjonen eller marineinfanteristene hadde møtt særlig motstand under fremrykningen mot Bagdad. På strekningen mellom Al Kut og hovedstaden skal minst 2500 medlemmer av Den Republikanske Garde ha overgitt seg. Marineinfanteristene måtte i all hast opprette nødleire til de mange fangene.

Andre forteller historier om irakiske soldater som enten hadde forsøkt å gjemme sitt eget utstyr under de tradisjonelle lange, hvite draktene eller hadde kastet støvler og uniformer i håp om å unngå krigsfangenskap.

Ved sentralkommandoen i Qatar konkluderte talsmannen brigadegeneral Vincent Brooks: - Vi har hatt en enorm effekt på de organisasjoner vi har støtt sammen med.

- På langt nær slutt

Talsmannen advarte imidlertid samtidig mot overdreven optimisme etter de siste dagers raske fremmarsj. Den unge generalen fremhevet at kampene ennå er langt fra å være avsluttet.

Advarselen fikk en dramatisk understrekning da tre amerikanske soldater ble offer for krigens andre selvmordsangrep. Ved en kontrollpost i den nordvestlige delen av Irak nær den strategisk viktige Haditha demningen kom en gravid kvinne plutselig ut av en bil og ropte fortvilt om hjelp. Da soldatene løp for å komme til unnsetning eksploderte bilen og drepte dem samt den gravide kvinnen og den mannlige sjåføren.

Ifølge sentralkommandoen var ofrene medlemmer av spesialstyrkene som i en tid har operert i den nordlige og vestlige delen av landet. Her har de etablert kontakt med kurdiske grupper og sikret flere flyplasser.

I Washington opplyste velinformerte kilder at de siste dagers fremskritt har utløst vurderinger om å etablere en irakisk overgangsregjering, som kan tre i funksjon før hovedstaden er erobret og Saddam Hussein enten drept eller tatt til fange.

Forsvarssjefen, general Richard Myers bekreftet dette da han betegnet det som en mulighet at de amerikanske styrkene isolerer Bagdad i stedet for å storme byen, og at en midlertidig etter-Hussein regjering dannes.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende