Ifølge en fremtredende kilde i det amerikanske utenriksdepartementet har erfaringene fra Irak-krigen overbevist president George W. Bush og hans administrasjon om at det er nødvendig å danne ad hoc-koalisjoner med «de villige».

– Dette er fremtiden, sa en høytstående tjenestemann i utenriksdepartementet da han tidligere denne uken orienterte om at USA må finne et alternativ til NATO og andre «eksisterende, men upålitelige» institusjoner i en tid som preges av krigen mot terror.

Han vedgikk at USA hadde vært nødt til å reise rundt og be om støtte i en rekke hovedsteder i forbindelse med krigen i Irak. Nå ønsker amerikanerne en mer standardisert operasjonsprosedyre, men tjenestemannen ville ikke røpe om det er Iran Bush-administrasjonen har i tankene når den vurderer nye samarbeidsformer.

Nye allianser

NATO skal beholdes som en nøkkelallianse som kan danne modell og rammeverk, påpekte tjenestemannen, ifølge Financial Times.

Men han stilte spørsmål ved NATOs pålitelighet og han kritiserte særlig ett europeisk land for å ha hoppet av planene for mulige utvidelser av de militære operasjonene i Sør-Afghanistan. Han ville ikke nevne hvilket land han hadde i tankene, men observatører mener USA har vært lite tilfreds med Nederlands lunkne holdning.

Nederland har trukket alle sine soldater ut av Irak og har ikke bekreftet at landet vil oppfylle sine forpliktelser om å stille med 1.100 soldater til en felles kontingent med Storbritannia og Canada for å utvide NATOs operasjoner i Afghanistan.

– NATO må se seg selv i speilet som en allianse, sa den amerikanske tjenestemannen. Spørsmålet er om alliansen fortsatt skal operere i tråd med prinsippet «en for alle og alle for en», la han til.

Tilfreds med Asia

Bush-administrasjonen er mer tilfreds med innsatsen fra asiatiske land som Japan, Australia, Sør-Korea og Singapore.

Australske regjeringstjenestemenn har forsikret forsvarsminister Donald Rumsfeld om at Australia har stor interesse av å utvikle etterretningssamarbeidet med USA.

Utenriksminister Condoleezza Rice skal i neste uke drøfte nye samarbeidsplaner i Irak med sine kolleger fra Japan og Australia, ifølge den amerikanske tjenestemannen.

De amerikanske bevilgningene for gjenoppbygging i Irak er i ferd med å gå tomme, og det internasjonale samfunn med Japan i spissen må ta en større del av dette ansvaret, ifølge USA.

Viktig lærdom

– Den viktigste lærdommen fra Irak er at USA som eneste gjenværende supermakt, ikke er i stand til å ivareta alle sine interesser på egen hånd, sier Cliff Kupchan ved forskningsinstitusjonen Eurasia.

– Den andre lærdommen er at vi ikke kan stole på europeerne. Vi kan bare håpe på at 50 prosent av denne kløften blir reparert, sier han.

– Dermed blir vi avhengig av å bygge nye koalisjoner fra sak til sak sammen med land som er villige til å delta, sier Kupchan.

Saksbaserte koalisjoner mellom «de villige» blir et nøkkelelement i USAs fremtidige utenrikspolitikk, sier han.