Statssekretær Daniel Fried i det amerikanske utenriksdepartement sa mandag til den polske avisen Rzeczpospolita at Russland ikke har noe å frykte fra det såkalte rakettskjoldet. Dette er en kombinasjon av langrekkende radarer og avanserte luftvernraketter.

– Vi mener vi vil styrke forsvaret av det forente Europa vesentlig ved å bygge ut infrastrukturen for antirakettforsvaret. Jeg vil understreket at dette våpensystemet ikke er rettet mot Russland, framholdt Fried.

Delt løsning

Amerikanerne foreslår at radarsystemet skal plasseres i Tsjekkia og de underjordiske siloene for rakettene i Polen. Til sammen vil dette utgjøre den største delen av det samlede rakettskjoldet utenfor USA.

Amerikanske tjenestemenn sier skjoldet vil kunne beskytte USA mot raketter avfyrt fra Nord-Korea, Iran og andre «skurkestater». Iran ligger i strid med verdenssamfunnet om landets kjernefysiske program, som vestlige land tror kan være et forsøk på å utvikle atomvåpen, mens Nord-Korea har prøvesprengt atomvåpen og testet langtrekkende raketter.

Daniel Fried vil imidlertid ikke bekrefte at det er bekymring for spredning av atomvåpen som gjør at USA vil sette fortgang i samtalene med Polen og Tsjekkia om rakettskjoldet. – Jeg tror ikke vi står under noe tidspress, og både polske bekymringer, betingelsene for bygging av baser og grunnlaget for hele samarbeidet må drøftes nøye, sa han mandag.

Russisk skepsis

Generalløytnant Vladimir Popovkin, som er sjef for den russiske hærens avdeling for romteknologi, stiller seg svært skeptisk til de amerikanske planene. Analyser av prosjektet viser at dette er en virkelig militær trussel mot Russland, sa Popovkin ifølge russiske nyhetsbyråer mandag.

– Det har vært sagt at deler av USAs nasjonale rakettforsvarssystem i Øst-Europa skal rettes mot iranske raketter. Dette framstår som høyst tvilsomt, framholdt den russiske generalløytnanten videre.

Russlands forsvarsminister Sergej Ivanov sa i fjor at han ikke tror på amerikanernes forsikringer om at rakettskjoldet er et rent defensivt tiltak. Et slikt skjold vil forrykke den strategiske balansen i USAs favør, framholdt Ivanov.

MARKO DJURICA