— Oljefeltene er det irakiske folkets eiendom, sa utenriksminister Colin Powell søndag til TV-stasjonen NBC.

— Hvis koalisjonen av styrker går inn i disse oljefeltene, vil vi forsøke å beskytte dem og sikre at de brukes til det irakiske folkets fordel, og at de ikke ødelegges eller skades av det fallende regimet på vei ut døren, fortsatte han.

Powell lovet også at inntekter fra oljefeltene vil bli brukt i samsvar med folkeretten og til fordel for Iraks befolkning.

Olje for mat

Andre representanter for Bush-administrasjonen sa søndag at USA vil ta sikte på å opprettholde det såkalte olje for mat-programmet, i hvert fall midlertidig, for å sikre at oljeinntektene etter en invasjon går til å dekke befolkningens grunnleggende behov.

Samtidig undersøker Bush-administrasjonen om det i henhold til folkeretten vil være lov å øke Iraks oljeproduksjon over de grensene olje for mat-programmet setter. Tilhengerne av dette sier ekstra penger kan brukes til å øke tempoet i oppbyggingen etter en krig.

— Det er en mulighet som undersøkes. Spørsmålet er hvor mye lenger en kan gå lovlig, sier en representant for Bush-administrasjonen som vil være anonym.

Global effekt

Bush-administrasjonen vurderer også omhyggelig hvordan oljepolitikken i et Irak uten Saddam Hussein vil innvirke på oljepriser. Beslutningene som tas kan få effekt for en utsatt internasjonal økonomi.

Økt produksjon vil reduserer prisene og tjene store oljekonsumenter som USA, Japan og andre industrinasjoner. Men andre allierte av USA som Saudi-Arabia og Russland vil få reduserte inntekter. Det samme vil gjelde Norge.

Irak har verdens nest største kjente oljereserver, men krig og sanksjoner har gjort at store deler av oljeindustrien er ødelagt eller har sterkt redusert kapasitet. Beregninger gjort ved Rice-universitetet i Texas og Council of Foreign Relations anslår at det vil koste 5 milliarder dollar, eller vel 35 milliarder kroner, å bygge opp Iraks oljeindustri til samme produksjonskapasitet som i 1990.

I tillegg vil driften av en oppgradert oljeindustri koste rundt 3 milliarder dollar i året, tilsvarende noe over 21 milliarder kroner.

(NTB)