Lista over bombemål inkluderer nå bakke-til-bakke-rakettsystemer og andre våpen som kan brukes mot bakkestyrker.

Halve Irak

Ifølge en anonym kilde i det amerikanske forsvaret har det i det siste vært et aggressivt skifte i strategien i flyforbudssonene. Sonene ble satt opp i 1991, og inkluderer nå over halve Irak.

Britiske og amerikanske bombefly angriper nå nesten daglig for å degradere Iraks forsvarsevne, og for å uskadeliggjøre mål som ellers må treffes etter at en krig bryter ut, ifølge forsvarsanalytikere.

Forbereder krig

— Det amerikanske forsvaret benytter flyforbudssonene til å forberede kampscenen i tilfelle krig, sier forsvarsanalytiker Loren Thompson ved Lexington Institute.

Men Thompson påpeker samtidig at hovedvekten av Iraks militære styrke er sentrert omkring Bagdad, som ligger utenfor flyforbudssonene.

(NTB)