KLAUS JUSTSEN

Britiske styrker gjorde onsdag et nytt forsøk på å sikre seg kontroll over Basra, der innbyggerne har kastet seg ut i et risikabelt opprør mot Saddam Husseins lojale tilhengere, som inntil nå har avvist alle angrep.

Det er beretninger om at medlemmer av diktatorens Baath-parti er blitt angrepet, og det samme skal gjelde for paramilitære grupper. Opprøret kan få uhyggelige konsekvenser. Militsen har svart ved å angripe sivilbefolkningen med mortere, og øyenvitner skal ha fortalt at en eldre kvinne, som vinket til britiske styrker, senere ble funnet hengt.

Ennå før de første bombene ble kastet sist torsdag, gjorde de allierte styrkene det klart at Basra som Iraks nest største by med 1,3 millioner innbyggere ville være krigens første viktige mål. Man ventet ikke vesentlig motstand, idet befolkningen, dominert av shia-muslimer, tradisjonelt hadde et anspent forhold til regimet i Bagdad.

Kampene omkring Basra en uke etter angrepet startet ses som det tydeligste bevis til nå på at de allierte generaler undervurderte de paramilitære gruppers utbredelse og styrke da de planla Operation Fritt Irak.

Ikke minst gruppen kjent som Saddam Fedayeen har sammen med militante grupper fra det herskende Baath-partiet gjennomført mange angrep mot de britiske og amerikanske styrkene, og påført begge uventede, alvorlige tap.

Saddam Fedayeen er kjent for å bruke geriljataktikk og for å torturere og henrette alle som våger å trosse dem. Gruppen ble skapt som en intern sikkerhetsorganisasjon under diktatorens sønn Uday.

I første omgang var det den amerikanske strategien å rulle utenom byene i det sørlige Irak og rykke rasket mulig mot hovedstaden for å nedkjempe den republikanske garde og deretter støte Saddam Hussein og hans regime fra makten.

Motstanden fra de paramilitære gruppene og tallrike angrep mot de lange og svakt bevoktede forsyningslinjer har imidlertid vært så effektive at strategien er endret. Den voksende trussel må nå nedkjempes før det avgjørende slag mot Bagdad kan gjennomføres.

Den taktiske endringen har en vesentlig bivirkning, fordi den gjør det klart at de allierte er klare til å beskytte sivilbefolkningen hvis de oppfyller forventningene om å gjøre opprør mot Saddam Husseins regime.

Derfor ble den britiske aksjonen mot Basra også i første omgang konsentrert om Baath-partiets hovedkvarter og på militære mål i utkanten av byen.

Det har fra første dag vært forutsagt at de paramilitære gruppene ville bli et problem, men ikke før man nådde tettere på Bagdad.

Det er uklart hvor mange Saddam Fedayeen og andre paramilitære medlemmer som er satt inn sør i landet. Rapporter snakker om mellom 2000 og 3000 i hver by. Dermed får de langt større effekt enn ventet, siden de tvinger de regulære styrkene til å kjempe hardere og lenger.

For en uke siden var det også forventninger om at de irakiske soldatene ville overgi seg i store mengder ved første anledning. Onsdag var antall krigsfanger kommet opp i 3500. Det til tross for at det etter få timers kamphandlinger var påstander om at en hel divisjon med 8.000 mann hadde overgitt seg. Det viste seg litt senere at det bare var divisjons sjef som hadde valgt den veien.