KLAUS JUSTSEN

I en uvanlig skarp rapport fra IMF advares den amerikanske regjeringen nå mot å passivt se på at landets gjeld øker til rekordstørrelse. Ifølge rapporten kan USAs gjeld til resten av verden i løpet av noen få år komme til å utgjøre 40 prosent av landets samlede økonomi. Det vil være en størrelsesorden som ikke noe moderne industriland har vært i nærheten av.

Renten i været

IMF, som ofte er blitt kritisert for å være i lommen på USA — fondets største donor, legger ikke fingrene imellom i en rapport som både er usedvanlig omfattende og usedvanlig direkte.

Det store underskuddet kan utløse dramatiske fall i kursen på dollaren, som allerede er svekket med 25 prosent over for euroen, og ødeleggende kaos på det internasjonale valutamarkedet, heter det.

Den alvorligste trusselen kommer imidlertid fra USAs behov for å få fylt hullet fra det store underskuddet på betalingsbalansen med lån og investeringer fra utlandet. Hvis dette behovet fortsetter å vokse, vil det internasjonale rentenivået bli presset i været, noe som vil føre til en neddemping av den økonomiske veksten.

Det hvite hus har ikke overraskende avvist rapporten som overdreven, med en henvisning til at president Bush allerede har lovet å redusere statens underskudd til det halve i løpet av de kommende fem år.

Neppe skatteøkning i valgår

Presidenten har imidlertid ikke utarbeidet konkrete forslag om hvordan det skal skje, men arbeider tvert imot med planer om nye skattelettelser. Det til tross for at de siste års senkninger av skatteprosentene av IMF får en vesentlig del av ansvaret for det voksende amerikanske underskuddet.

USA hadde i fjor et underskudd på statsbudsjettet på 374 mrd. dollar, og vil i år få et minus på mer enn 400 mrd. dollar. Det er det hittil største underskuddet regnet i dollar, men i forhold til den samlede økonomi en anelse under den rekorden som ble satt under den første president Bush.

IMF er ikke i tvil om at det alvorlige amerikanske problemet kun kan løses av en kombinasjon av besparelser og skatteøkninger. I et valgår betraktes det som utelukket at regjeringen vil svinge inn på den kursen, men det svulmende underskuddet blir et tema i valgkampen der demokratiske motstandere nå har fått skarpere ammunisjon.