Mye tyder på at dagens administrasjon i USA er i ferd med å miste tålmodigheten i arbeidet med å finne politiske løsninger.

Til Bergens Tidende sier en sentralt plassert kilde i FN at det er påfallende hvor lite USA nå engasjerer seg i arbeidet med det nye opplegget for FN-sanksjonene, selv om landet spiller en viktig rolle i dialogen med Russland for å få det nye sanksjonsregimet på plass.

— Det synes som om USA har mistet troen på at sanksjonene vil ha den ønskede virkning, sier kilden som uttaler seg under forutsetning av anonymitet.

— Tror du at et angrep mot Irak er nær forstående?

— Det er umulig å ha noen mening om. Men jeg tror at man skal ta uttalelsene fra president Bush og en del av hans nære medarbeidere på alvor. Det bør ikke oppfattes som sabelrasling, sier kilden.

Etter planen

Norges FN-ambassadør Ole Peter Kolby, som mandag overtok som president i FNs sikkerhetsråd, er formann i rådets sanksjonskomité. Han sier at arbeidet med de nye reglene går etter planen, og at regelverket kan tre i kraft kanskje allerede fra 31. mars.

På en pressekonferanse mandag ønsket Kolby ikke å kommentere et avisinnlegg der det hevdes at USA har en forhåndsfullmakt fra Sikkerhetsrådet om å kunne angripe Irak dersom sanksjonene ikke fører frem.

Møter Kofi Annan

FNs generalsekretær Kofi Annan skal torsdag møte en irakisk delegasjon, ledet av landets utenriksminister.

Det er Irak som har tatt initiativet til møtet, i likhet med et tilsvarende resultatløst møte for ett år siden. Irak vil ikke ha noe med Sikkerhetsrådet å gjøre, men har hatt en viss kontakt gjennom generalsekretæren.

Ambassadør Kolby sier at han regner med at Sikkerhetsrådet vil få en redegjørelse fra Annan, kanskje allerede i løpet av fredag da Sikkerhetsrådet skal behandle en rapport fra FNs våpeninspektører i Irak (UNMOVIC).

Ambassadør Kolby understreker at Annan ikke har noe forhandlingsmandat i forhold til Irak, og at FN-resolusjonene står fast. Han kjenner ikke til hva som er tema for møtet mellom Annan og de irakiske regjeringsrepresentantene, men peker på at de skal ha sagt seg villige til å komme tilbake til FN-hovedkvarteret for nye samtaler i april.