— Bush ga uttrykk for full respekt overfor Norges skepsis til krigen, men nå er krigen et tilbakelagt stadium og vi må rette blikket fremover, sa Bondevik etter over en time sammen med Bush i det ovale kontor.

Bondevik og Bush gikk gjennom en rekke internasjonale spørsmål med hovedvekt på Irak.

— Nå må vi stå sammen om gjenoppbyggingen av Irak og hjelpe det irakiske folk til en bedre hverdag, sa Bondevik da han møtte norsk og amerikansk presse etter samtalene.

Før møtet med Bush hadde statsministeren en 20 minutters samtale med visepresident Dick Cheney. Etter det NTB får opplyst ble samtalene i den rekkefølgen fordi Cheney først var på plass, og samtalen med Bush ble ordnet først etter telefonsamtaler mellom Bush og Bondevik.

Norsk bidrag til Irak

Bush uttrykte tilfredshet med at Norge vil stille med mannskaper til en stabiliseringsstyrke i Irak. Denne styrken begynner å ta form og skal utplasseres i sonen som britene skal ha ansvar for.

— Men selvsagt må denne styrken være i samsvar med folkeretten, sa Bondevik som mente resolusjonsforslaget som ligger på bordet i FNs sikkerhetsråd vil ivareta slike hensyn.

— Norge må ikke bli oppfattet som en del av okkupasjonsstyrkene, og derfor setter vi krav til folkerettslig forankring, sa Bondevik. Det er snakk om en styrke på om lag 100 mann med hovedvekt på ingeniørtropper og eksperter på minerydding.

Det kan også bli aktuelt å sende våpeninspektører og eksperter på destruering av masseødeleggelsesvåpen til Irak. Men problemet i dag er at amerikanerne ikke har funnet slike ulovlige våpen, og derfor er det ikke noe å destruere.

Israel-palestinerne

Bush og Bondevik drøftet også konflikten mellom Israel og palestinerne, og Bondevik ga honnør til USA for utarbeidelsen av det såkalte veikartet for fred i Midtøsten.

— Nå gjelder det å få første fase av dette veikartet på plass, sa Bondevik som mener Bush har et oppriktig ønske om å skape fred i området. -Jeg tror han mener alvor, og derfor er det viktig at vi også støtter palestinernes statsminister Abu Mazen, som sliter med indre problemer i regjeringen, sa statsministeren. Men på direkte spørsmål fra amerikansk presse om Bush vil invitere Mazen til Det hvite hus, sa Bondevik: -Noe slikt ble ikke nevnt fra presidentens side under vår samtale.

Fra Bondeviks side er det viktig å støtte opp om begge parter for å hindre at ekstremistene vinner fram. Men selv om amerikanernes fredsplan er opprettelse av en palestinsk stat, er det fortsatt Israels statsminister Ariel Sharon som nyter tillit i Bush-administrasjonene. Mandag er Sharon tilbake i Det hvite hus.

USAs president George W. Bush setter pris på at Norge vil delta med en styrke i gjenoppbyggingen av Irak, sier statsminister Kjell Magne Bondevik som fredag møtte Bush i Det hvite hus i Washington.<p/> FOTO: SCANPIX