TRON STRAND MORTEN PIHL JOHN HANSEN

USAs mål er å stoppe terrorfaren på bortebane. Utfordringen er kolossal. Hver dag ankommer 16.500 fullastede containere med skip til USA. «Farlige» containere skal kontrolleres før de lastes om bord på skip.

Norge kjøper inn to høyteknologiske skannere for å bidra i kampen mot terror. Den siste er på vei fra Kina. De koster 40 millioner kroner. Innholdet i containerne kan dermed sjekkes utenfra.

Göteborg, november 2003: Fire tjenestemenn fra det amerikanske tollvesenet, US Customs, er på jobb i Sverige. De er utplassert for å sikre at våpen, kjernefysiske materiale eller til og med terrorister ikke er en del av lasten i noen av de containerne som sendes til USA. I alle storhavner i hele verden er amerikanske tollere på jobb for å sikre at en potensiell dødelig last ikke smugles inn i USA i skjul av ordinær, kommersiell handel.

Ifølge USA vil «en katastrofe som involverer containere fraktet med skip kunne fullstendig paralysere frakten på verdenshavene og de nasjonale økonomier som er avhengig av handelen.»

På terrorjakt i Göteborg

En kongeblå, spesialbygget lastebil slår kranarmen over containeren og snegler seg forbi i en fart av 1,1 kilometer i timen. Et roterende gult og rødt lys på taket advarer utenforstående mot å nærme seg. Et røntgenbilde trer frem på computerskjermen i operatørrommet bak lastebilsjåføren. I operatørrommet sitter Mikael Olsson, svensk tollinspektør, bak blyvinduer. De beskytter ham mot røntgenstrålene som kastes fra kassen i enden av kranarmen og tvers igjennom containeren.

Røntgenstrålene omdannes til et bilde.

Ifølge fraktepapirene skal det være tepper fra Tyrkia i containeren som gjennomlyses av kobolt 60, en radioaktiv isotop. Bildet er svart i bunnen, hvitt øverst, og i midten ses noen vannrette streker. Via musetasten måler Mikael Olsson intensiteten i de forskjellige fargeområdene. Det hvite området er lett å gjennomlyse, mens det mørke er umulig å trenge igjennom. Det er de mørke områdene som er interessante. De kan vise seg å være alt annet enn tepper, for eksempel narkotika eller sprengstoff. Skanningen avslører ikke hva som er i containeren, og derfor beslutter Mikael Olsson at den skal åpnes og tømmes manuelt.

— Det er vanskelig å se sprengstoff, men med øvelse er det mulig, sier han.

Norge kjøper to skannere

Den mobile røntgenskanneren er tidligere brukt av britiske immigrasjonsmyndigheter for å avsløre skjulte flyktninger i havnebyen Dover. Siden april har scanneren blitt brukt i Göteborg - i den USA-dominerte krigen mot terror til sjøs.

Det høyteknologiske leketøyet er anskaffet av havnen og det svenske tollvesenet i fellesskap for å avsløre forsøk på å smugle våpen, sprengstoff eller masseødeleggelsesvåpen i containere på vei til USA. Men det brukes også til å avsløre andre smuglervarer. Norge har kjøpt inn en skanner fra Kina og en annen er på vei. Over 40 millioner kroner er investert. «Norske» containere kan dermed bli sjekket på vei ut av landet, men sannsynligheten er større for at de sjekkes i oppsamlingshavner som Rotterdam og Göteborg.

Etter terrorangrepene i New York og Washington 11. September 2001 gikk det opp for USA hvor sårbare de var for terrorangrep, og sørlig fra sjøveien. Mer enn 80 prosent av verdenshandelen foregår til sjøs. Årlig fraktes rundt 48 millioner fulle containere på verdenshavene. Mindre enn to prosent er blitt sjekket av tollmyndighetene. Seks millioner containere kommer hvert år til amerikanske havner. Det er 16.500 containere hver dag - året rundt. Og selv om USA har pumpet milliarder inn i bekjempelse av terror, er det umulig å kontrollere alle containere.

Operasjoncontainerkontroll

Derfor lanserte tollvesenet, i februar 2002 et sikkerhetsprogram, Container Security Initiative, CSI. Det innebar blant annet utstasjonering av egen tollere i fremmede land og havner. I første omgang var de 20 største containerhavnene inkludert. Disse havnene sto for rundt 70 prosent av containertrafikken til USA. Nå er tallet betydelig utvidet, og en rekke havner i muslimske land i Midtøsten og Asia er i ferd med å bli inkludert. En annen havn som er med på CSI er Göteborg. Her samarbeider de amerikanske tjenestemennene med lokale tollere.

Ved hjelp av høyteknologiske skannere, risikoanalyser og trusselvurderinger, identifiseres de farligste - «high-risk» - containerlastene som sjekkes for våpen, sprengstoff og masseødeleggelsesvåpen.

Terrorkrig - på bortebane

Göteborg kom med på listen - på svensk initiativ. For sikkerhet var plutselig et konkurransefortrinn. USA har åpenbare fordeler av å føre viktige deler av krigen mot terror på bortebane. Jo mer effektiv kontrollen er i utlandet, desto mindre er sjansen for at noen lykkes i å angripe USAs havner eller byer. Men svenskene så også en fordel i å bli CSI-godkjent som «sikker havn». Gjennom medlemskap i CSI-klubben sikrer havnen seg mot å sakke akterut i konkurransen med andre havner hvor amerikanerne allerede var på plass for å utføre kontroll. Dermed kunne Göteborg, som den eneste havn i Skandinavia med direkte containertrafikk til USA, fortsette med å sende containere til USA en gang i uken, hver mandag, og uten unødige forsinkelser. For USA krever forhåndsmelding (varedeklarasjoner) av alt gods - minst 24 timer før det lastes om bord på et skip som skal til USA.

Alternativet til å være CSI-havn er å bli betraktet som en «forurenset» havn, og har du last fra en slik havn risikerer skipet og containerne i verste fall å bli avvist i USA. Lasten vil garantert bli forsinket fordi den vil bli parkert på et øde område av havnen før amerikanske tollere får tid til å kontrollere den.

De fire amerikanske tollerne har arbeidet sammen med svenske tollere i Göteborg siden juni i år. De har direkte oppkobling til amerikanske etterretningstjenesters databaser, det amerikanske tollvesenets egne databaser og fraktepapirene foran sig. Analysene over hvilke containere som kan utgjøre en fare, gjennomføres på et kontor noen kilometer unna, i hjertet av Göteborg. Det er her de bestemmer seg for hvilke containere som skal scannes og eventuelt tømmes.

Amerikanerne deltaker også i skanningen, men opptrer ikke i uniform.

— Det er vi som er tollmyndighet i Sverige, sier Christina Hasselgren, gruppesjef i det svenske tollvesenets antismuglingsavdeling i Göteborg. Hennes blikk er fast:

— De hjelper oss, vi utveksler informasjon og matcher våre opplysninger med hverandre.

Container-Bob

Ennå er verken terrorister, kjernefysisk materiale eller våpen oppdaget i Göteborg. Men frykten for at terrorister kan gjemme seg eller skjule et masseødeleggelsesvåpen i en container med USA som bestemmelsessted, er reell. Det ble avslørt i oktober 2001. Da oppdaget havnepolitiet i den søritalienske havnebyen Gioia Tauro helt tilfeldig en blindpassasjer i en skipscontainer. Han hadde seng, varmeapparat, vann, toalett, mobiltelefon, satellitt-telefon og bærbar computer. Det er også hevdet at det ble funnet penger og falske pass. Maersk Sealand-containeren kom fra Egypt og var på vei til Canada, via Rotterdam. Blindpassasjeren var en egyptisk født canadier. Hvorfor «Container-Bob», som han kalles, reiste på denne måten er en gåte. Han ble avslørt av havnevakter som hørte ham da han boret ventilasjonshull i containeren. Det vites ikke om «Container-Bob» han har hatt noe med terrorisme å gjøre.

Tidligere i år smuglet det amerikanske tv-selskapet ABC en ladning utarmet uran fra Jakarta i Indonesia til Los Angeles og derfra i land, uten at noen oppdaget det. Uranen var skjult i en koffert og sendt med containerskipet «Charlotte Maersk», sammen med en forsendelse møbler.

Må terrorsjekke egne ansatte

Mengden av containere er ganske enkelt for stor til at alt kan sjekkes. Slik er det også i Göteborg. Her mottas eller sendes 756.000 containere, 430.000 lastebiler, trailere og togvogner, 165.000 nye biler og 2,8 millioner passasjerer i året. Mesteparten av containerne, som står alarmsikret og videoovervåket bak piggtråd, kontrolleres ikke. Bare 10-15 containere blir hver dag undersøkt med røntgenskanneren.

En del containere betraktes som sikre, fordi de kommer fra bedrifter som samarbeider med amerikanske myndigheter. USA har etablert en frivillig ordning kalt C-TPAT. USAs målsetting er å gjøre alle ledd i transportkjeden så sikre som mulig. Det innebærer blant annet at enkeltbedrifter må sikkerhetsgodkjenne og bakgrunnssjekke anasatte med tilgang til containerne og lasten.

Douglas M. Browning i USAs sikkerhetsdepartement sa nylig på en konferanse i verdens tollorganisasjon (WCO) at «vi samarbeider med handelsnæringen for å lukke vinduene som gir terrorister muligheter.»

— Vi ber selskaper om å etablere interne prosesser for å sjekke ansatte. En slik prosess kan inkludere bakgrunnssjekk og andre tester, avhengig av hvilken jobb den ansatte har, sa Browning. Flere tusen private import- og eksportbedrifter er innmeldt i ordningen.

Elektronisk sporing

Men en ting er å klarere containeren i utgangspunktet, problemet er at det har vært lett å gjøre innbrudd i de, og dermed er det også mulig for terrorister å få adgang til de etter at de er sendt fra for eksempel Norge.

Men det internasjonale samfunn er ikke rådløse av den grunn. Igjen er det USA som er pådriver for et globalt system som skal sikre alle containere mot innbrudd. I dag finnes det en mekanisk lås som er innbruddssikker. Er den tuklet med, vil det oppdages, men selv det holder ikke. Det arbeides på spreng med å prøve ut elektroniske segl som kan bli standard utrusting på alle verdens containere. En elektronisk forsegling vil gjøre det mulig, igjen ved hjelp av computere og enorme dataanlegg, å følge en container på alle verdenshavene. Men ikke nok med det; hvis noen bryter seg inn i containeren vil man umiddelbart kunne oppdage det hele på en datamaskin hvor nøyaktig tidspunkt, og dermed åsted, for hendelsen blir registrert. Den kan også utstyres med sensorer som oppdager endring av temperatur og eventuelle farlige kjemikalier.

Onsdag i forrige uke, da Bergens Tidende og Jyllands-Posten besøkte havnen i Göteborg, gikk alarmen. Men det var verken kjernevåpen eller andre farlige ting i containeren. Det var et parti klinker som hadde fått det sensitive systemet til å slå ut - på samme måte som bananer også kan aktivere alarmsystemet. Heller ikke i containeren med tepper fra Tyrkia fant tollen noe mistenkelig. Den var fylt med - akkurat - tepper.

CONTAINERTERROR: Göteborg havn er Skandinavias eneste med fast containertrafikk til USA. Her samles containere fra hele Skandinavia - og de sjekkes av amerikanske tjenestemenn.<p/> JYLLANDS-POSTEN