Norge har tilbudt seks F 16-fly — av samme type som det avbildede - som støtte til USAs luftkrig, men har fått avslag på tilbudet.

— Vi har ikke fått noen begrunnelse på svaret, men det er naturlig å tenke seg at det har sammenheng med at intensiteten i flytoktene over Afghanistan er gått ned, sier pressetalsmann Petter Lindqvist i Forsvarets overkommando til NTB.

Lindqvist har forståelse for at amerikanerne ikke tar imot den norske flystøtten i denne fasen av krigen. Han sier imidlertid at tilbudet fremdeles står ved lag.

Tilbudet om sende norske F 16-fly til regionen var del av en større pakke med norske bidrag til krigføringen i Afghanistan som ble meldt inn før jul.

(NTB)