Det er den amerikanske avisen The Los Angeles Times som melder at punktet i Genève-konvensjonene som spesifikt forbyr «ydmykende og nedverdigende behandling» av fanger, vil bli utelatt fra den nye amerikanske militærinstruksen.

Det vil kunne bety at Bush-regjeringen tar et nytt og muligens varig skritt bort fra en streng overholdelse av internasjonale menneskerettigheter, skriver avisen.

Utenriksdepartementet skal være sterkt imot militærets beslutning om å utelukke deler av Genève-konvensjonenes beskyttelsesmekanismer. UD skal ha presset på for å få Pentagon og Det hvite hus til å skifte standpunkt.

Forsvarsdepartementet har holdt på med sin evaluering av instruksen for fangebehandling i over ett år. Pentagon vil komme med en ny militær instruks om avhørsmetoder, og denne vil være en nøkkelinstruks for amerikanske soldater over hele verden, skriver The Los Angeles Times.

HO