Den italienske astronauten Umberto Guidoni sa til nyhetsbyrået ANSA at "Columbia" kan ha truffet atmosfæren rundt jorda i feil vinkel. Selv små avvik fra den korrekte vinkelen kan føre til at mannskapet mister kontrollen over et romfartøy, hevdet han.

— Det mest kritiske øyeblikk under enhver romferd er øyeblikket da romfartøyet trer inn i jordens atmosfære igjen. Et avvik på få grader kan være nok til å utløse en katastrofe lik den vi nå har opplevd, fremholdt den italienske romfareren.

Innstiller alle romferder

Amerikanske tjenestemenn ville ikke gi seg inn på spekulasjoner om ulykkesårsaken. Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA har innstilt alle planlagte romferder i påvente av en gransking av ulykken.

Hele besetningen på syv romfarere omkom i tragedien, som inntraff da "Columbia" var under innflyging til rombasen Cape Canaveral i delstaten Florida, der den skulle ha landet 16 minutter senere. Tidlig søndag morgen ble de første menneskelige levningene funnet.

— "Columbia" er tapt, der er ingen overlevende, sa en alvorlig president George W. Bush da han talte til nasjonen og leste navnene på de omkomne: Israeleren Ilan Ramon og amerikanerne Mike Anderson, Dave Brown, Kaplana Chawla, Laurel Clark, Rick Husband og Willie McCool.

— Men vi vil fortsette å utforske verdensrommet, la presidenten til.

Erklærte unntakstilstand

Bush erklærte unntakstilstand i visse områder i Texas og i nabostaten Louisiana. -Helt spesielle forhold i disse delstatene gjør det nødvendig å bruke unntakslovene, som gjør det mulig for sentralregjeringen i Washington å gi krisehjelp til delstatenes regjeringer, sa den amerikanske presidenten.

En 160 kilometer lang sky av aske og metallpartikler hang ifølge meteorologer i lufta over Louisiana og Texas.

— Alle våre tanker går nå til de pårørende. Dere skal vite at dere ikke er alene i dag, var presidentens ord til de omkomnes familier.

Flere titall nysgjerrige måtte behandles for brannsår på hendene, etter at de hadde plukket opp små vrakrester fra "Columbia". De fleste som samlet seg på funnstedene holdt seg likevel på god avstand fra vrakgodset, og sto tause eller snakket lavmælt i små grupper.

Halv stang

Flagget over Det hvite hus ble firt på halv stang da Bush kom tilbake fra landstedet Camp David noen timer etter katastrofen. Det ble også flagget på halv stang på Kennedy-senteret ved Cape Canaveral der "Columbia" skulle ha landet kl. 15.16 (norsk tid).

President Bush ble orientert om katastrofen bare minutter etter at kontakten med romfergen forsvant. Direktør Sean O´Keefe i romfartsorganisasjonen NASA kontaktet Det hvite hus og sjefen for indre sikkerhet, Tom Ridge.

Familiene til de fem mennene og to kvinnene om bord på "Columbia" var samlet for å ta imot sine helter etter 16 døgn i verdensrommet. Men nøyaktig 16 minutter før landing mistet bakkekontrollen ved romfartssenteret i Houston kontakt med romfergen.

Romferder innstilt

Til tross for presidentens løfte om å fortsette romprogrammet i samme takt som før, innstilte NASA lørdag alle planlagte romferder inntil årsaken til "Columbia"-tragedien er klarlagt.

— Det er uvisst når romferdene kan bli tatt opp igjen, sa romfergeprogrammets direktør Ron Dittemore lørdag.

Ifølge Dittemore fikk NASA de første indikasjonene om at noe var galt mindre enn en halvtime før romfergen etter planen skulle ha landet. Få sekunder før NASA mistet radiokontakten med romfergen fortalte besetningen at de hadde tekniske problemer.

— Det er fortsatt for tidlig å si hva som er årsaken til tragedien, sa Dittemore. Men ifølge NASA tyder de foreløpige analysene av vrakrestene at romfergen ble overopphetet.

Ekspertene trakk frem at en del av belegget på en drivstofftank skal ha blitt brukket løs under oppskytingen og muligens kan ha skadet isolasjonen på den ene vingen på romfergen.

Romfartsorganisasjonen NASA oppnevner nå en uavhengig kommisjon som skal gjennomgå alt materiale og granske alle mulige spor for å finne årsaken til ulykken. Det er også håp om å finne den såkalte "svarte boksen" med taleregistrator og ferdskriver, som inneholder alle opplysninger om romfergens bevegelser de siste minuttene.

Farlige vrakbiter

Amerikanske TV-stasjoner med CNN i spissen hadde vegg-til-vegg dekning av katastrofen fra det øyeblikk Houston mistet kontakten. Da var "Columbia" over det østlige Texas, og rapportene om et kraftig smell begynte å strømme inn.

Videoer fra lokale TV-stasjoner og privatpersoner fulgte romfergen mot katastrofen, og kunne vise i detaljer hvordan den enorme farkosten ble brutt opp i fem-seks biter.

Biter fra romfergen ble spredt over store områder fra like ved Dallas og noen hundre kilometer østover. Myndighetene var raskt ute med å advare befolkningen mot å ta på vrakrestene, fordi de kan inneholde svært giftige stoffer.

Den store ildkulen til "Columbia " kunne også ses i Louisiana, og smellene fra oppsmuldringen av romfergen var hørbare både i Texas, Louisiana og Arkansas.

Forsvaret satte lørdag opp militære grupper som gjennomsøkte store områder på jakt etter vrakbiter. Det skjedde i samarbeid med det føderale politi og FBI.

Terrorspøkelset

Fra første stund avviste amerikanske myndigheter alle spekulasjoner om at katastrofen skyldtes en terroraksjon. Noen øyenvitner mente å ha sett et stort fly like ved "Columbia" mens romfergen var på vei mot bakken.

Dette ble avvist av eksperter som viste til at romfergen var 205.000 fot over bakken, mens passasjerfly normalt opererer på vel 30.000 fot. Romfergen hadde en hastighet på 18 ganger lydens hastighet, eller rundt 20.000 kilometer i timen under styrten. Ingen vanlige fly kommer i nærheten av slike hastigheter

Det ble også bestemt avvist at en rakett kunne ha truffet romfergen, fordi ingen raketter kan rettes inn på en farkost i slik fart og i en slik høyde.

Ingen rutinesak

Representanter for Kennedy-senteret og romfartssenteret i Houston understreker at alt fungerte normalt fra oppbremsingen begynte over Det indiske hav og frem til Texas.

Det var et erfarent mannskap om bord, tre av romfarerne hadde vært ute i rommet tidligere.

Tidligere romfarere understreker at de kritiske fasene under en romferd er oppskyting og landing. For nesten på dagen 17 år siden eksploderte romfergen "Challenger" vel 70 sekunder etter oppskytingen og lørdag skjedde katastrofen under landing.

Katastrofen rammer også Israel hardt. Den første israelske romfarer, oberst Ilan Ramon, er en folkehelt i Israel. Han var kampflyger under Yom Kippur-krigen i 1973 og deltok i 1981 i et israelsk bombeangrep mot en atomreaktor i Irak.

(NTB)