Den 54-årige diplomaten Barbra Bodine fikk kun tre uker i stillingen som Bagdads borgermester. Eks-general Jay Garner fjernes etter skuffende innsats som generalguvernør.

I løpet av noen få dager setter USA inn diplomaten L. Paul Bremer som ny leder i Bagdad. Dette i håp om å sette fart i både gjenoppbygging og politiske reformer, som har lidd under forsinkelser og feilgrep etter den raske krigen.

Frustrerte irakere

Lokalbefolkningen har ikke kunnet skjule skuffelsen og frustrasjonen over manglende fremskritt. Løftene om bistand og utbetalte lønninger er i svært liten grad blitt oppfylt. Samtidig har det heller ikke lykkes fullt ut å gjenopprette verken forsyningene med elektrisitet og vann eller renovasjon.

De langsomme fremskrittene ble demonstrert søndag. Da vendte hundrevis av medarbeidere i utenriksdepartementet tilbake til hovedkvarteret i Bagdad for å motta 20 dollar i nødhjelp. Mange hevdet at de hadde håpet på å få lønnen sin, men at pengene allikevel var bedre enn ingenting.

Også plyndringer og utallige voldsforbrytelser vekker stadig større bekymring. I tillegg har de første forsøkene på å dra irakerne inn i den politiske prosessen blitt kritisert for i beste fall å ha vært halvhjertet.

— Lappet maskinen sammen

I Washington heter det at Barbra Bodin, som snakker arabisk, er en fremragende diplomat, men at hun mangler forutsetningene for å løse de administrative oppgavene som hører til stillingen som hovedstadens midlertidige borgermester.

Barbra Bodin hevdet overfor Washington Post at hun ble kalt hjem på et naturlig tidspunkt.

— Vi har lappet maskinen sammen, så nå er tiden inne til at andre overtar, som kan gå i gang med de politiske forandringene.

Eks-general Jay Garner ble håndplukket av forsvarsminister Donald Rumsfeld. Men Garner ble kritisert da han over en uke etter at Saddam Husseins regime var fjernet fortsatt ikke hadde flyttet hovedkvarteret sitt fra et luksushotell i Kuwait til Bagdad.

Pinlige bommerter

Uvurderlige antikviteter gikk tapt under plyndringen av de irakiske nasjonalmuseet. Det utløste også voldsom kritikk da det ble avslørt at eksperter nettopp hadde advart mot at noe slikt kunne skje. Tragedien kunne vært forhindret hvis Garner bare hadde sendt en stridsvogn eller to til museet.

I kjølvannet av dette er det kommet frem flere pinlige politiske bommerter. Etter de første møtene med irakiske opposisjonsgrupper hevdet eks-generalen at en midlertidig irakisk administrasjon ville være på plass i løpet av et par uker. Utenriksdepartementet måtte korrigere ham i all hast. En irakisk overgangsregjering underlagt den amerikanske administrasjonen er ikke på plass før tidligst i juni.

Kritikken er blitt tilbakevist ved å vise til at Bagdad i årevis har lidd under dårlig elektrisitetsforsyning. Mange av problemene Irak opplever i dag skyldes derfor ikke ødeleggelser under krigen, men mangler som var der før militæraksjonen ble innledet.

Intern maktkamp

Mens forsvarsdepartementet har avvist kritikken og stilt seg bak general Garner, har utenriksdepartementet ikke lagt skjul på sin voksende bekymring. En lengre intern maktkamp ble avsluttet til utenriksdepartementets fordel da George W. Bush valgte Paul Bremer som sin nye toppmann i Irak.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende