Det bør føre til at det internasjonale presset mot Iran trappes opp for at de skal gi opp atomvåpenprogrammet, mener tjenestemennene.

Opplysningene, som de siste månedene har blitt delt med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og andre land er ikke helt entydige, men peker kraftig i retning av at Iran har gjort et viktig framskritt mot å skaffe seg atomvåpen, hevdet en amerikansk kilde overfor Reuters.

En annen amerikansk tjenestemann sa at «det er ingen som vil skape bildet av at dette er helt sikkert, men det er et sterkt indisium på at de prøver å skaffe seg atomvåpen».

Tjenestemennene, som ville være anonyme, ga ingen detaljer om dokumentene.

IAEA skal i et møte 24. november bestemme seg for om de vil ta opp sanksjoner mot Iran i FNs sikkerhetsråd.

Talsmann Hamid Reza Asefi i Irans utenriksdepartement kaller anklagene latterlige.

– Det er nok et forsøk på å forgifte atmosfæren før IAEAs møte, sa han.

Atomeksperter har i månedsvis sagt at USAs feilaktige påstander om at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen, sår tvil om USAs etterretning om Irans atomprogram.