Den britiske avisa skriver i sin nettutgave søndag at 2.500 soldater som offisielt er på vei til Jordan for en militærøv-else, i virkeligheten har i oppdrag å opprette et varslingssystem som skal beskytte Israel mot eventuelle rakettangrep fra Irak.

Et stort sivilt lastefartøy som USA har leid inn skal ifølge avisas anonyme kilder brukes til å frakte ammunisjon, ra-ketter og militære kjøretøyer til Gulfen.

I tillegg skal britiske militære sambandsavdelinger allerede være til stede i området.

Avisa setter det økende antallet amerikanske og britiske flyangrep mot irakiske mål i sammenheng med krigsforbe-redelsene. Lørdag deltok rundt 100 fly i angrep mot større irakiske forsvarsanlegg, ifølge avisa The Independent. Det amerikanske forsvaret hevder at langt færre fly deltok i operasjonene.

The Observer påpeker også at USA det siste tiåret har fått en mye større kapasitet til å flytte soldater og fly rundt på kloden, og hevder at supermakten nå har mulighet til å bygge opp en styrke på 100.000 soldater i løpet av uker.

Den offisielle holdningen til USAs president George W. Bush er at det foreløpig ikke er bestemt om Saddam Huss-ein skal styrtes ved hjelp av et militært angrep.

(NTB)