Soldatene skal delta i vaktholdet av den amerikanske ambassaden i hovedstaden. De 41 soldatene tilhører en anti-terror-gruppe ved marinebasen i Rota i Spania, opplyser Pentagon.

Ingenting tyder imidlertid på at USA er nærmere en beslutning om å sende amerikanske soldater til å delta i en internasjonal fredsstyrke i Liberia.

Forsvarsminister Donald Rumsfeld besluttet å sende marinesoldatene til Liberia etter å ha fått en forespørsel fra USAs ambassadør i Monrovia, John Blaney.

Bush-administrasjonen har utarbeidet et forslag til resolusjon i FNs sikkerhetsråd om utplassering av Liberia-styrken. Men president George W. Bush har ennå ikke avgjort om forslaget skal fremmes.

En eventuell amerikansk styrke vil være del av en styrke fra den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOWAS.

(NTB)