Soldatene tilhører USAs 3. infanteridivisjon og skal være spesialtrent til ørkenkrig. Soldatene vil bli utstyrt blant annet med stridsvogner og helikoptre. Når de blir slått sammen med soldater som allerede befinner seg i Golf-regionen vil de utgjøre den første fullstendige amerikanske kampdivisjonen i området siden Golf-krigen i 1991.

USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld ba forrige uke et stort antall amerikanske infanterister og marinesoldater gjøre seg klare til å reise til Persiabukta. Styrkeoppbyggingen kan i løpet av kort tid føre til en fordobling av antallet amerikanske soldater i Golfen, som i dag er på 60.000.

USA har truet med å starte en krig mot Irak dersom Saddam Hussein ikke kvitter seg med masseødeleggelsesvåpen som den amerikanske regjeringen mener han er i besittelse av. 27. januar skal FNs våpeninspektører i Irak avlegge rapport til FNs sikkerhetsråd, hvor de skal fortelle om de har funnet tegn til produksjon av kjemiske, biologiske eller kjernefysiske våpen i Irak.

(NTB)