USA håper å gjøre sine soldater til supermenn gjennom såkalte exo-skjeletter. Skjelettene er en form for motoriserte drakter som gir soldatene bedre beskyttelse mot fiendtlig ild, evne til å bære tyngre våpen, øket løpshastighet og økede kommunikasjonsmuligheter.

Det ventes at det amerikanske forsvarets avdeling for avanserte forskningsprosjekter (Darpa) setter i gang forskningen denne måneden.

— Vi vet fortsatt ikke om det er realistisk å lage kontrollteknologien, energiforsyningen og de menneskelige grensesnittene som er mulige, men vi vil prøve ut ideene, sier koordinator for prosjektet, Dr Ephrahim Garcia til BBC News.

Det amerikanske forsvaret planlegger, i første omgang, å bruke 50 millioner dollar på utvikling av teknologier som kan øke hastigheten, styrken og utholdenheten til soldatene. De første praktiske prøvene av teknologien blir etter planen gjort i løpet av det nærmeste tiåret.(Origo)