— Målet er å fange eller drepe terroristen Osama bin Laden, forteller høytstående tjenestemenn både i Pakistan og USA til avisen.

Et kommandosenter skal allerede være opprettet i regionen for å koordinere operasjonen. Grupper på tre til fem soldater ventes med det første å ta seg inn i de afghanske fjellene i et forsøk på å lokalisere bin Laden, sier pakistanske kilder.

Bin Laden antas å oppholde seg i en underjordiske bunker i det sørvestlige Afghanistan.

Amerikanske kilder beskriver oppdraget som vanskelig og farlig.

Langvarig krig

President George W. Bush forbereder sine landsmenn på en langvarig krig mot terrorisme. I sin tale til Kongressen forlangte han Osama bin Laden og hele hans nettverk øyeblikkelig utlevert.

Amerikanske analytikere legger vekt på at Bush endelig talte som en president.

— Denne talen var nettopp hva nasjonen trenger i denne vanskelige tiden. Han valgte sine ord med omhu, var omkvedet blant ekspertene.

Bush ba amerikanerne om å vise tålmodighet, fordi dette vil bli "en langvarig kamp og vil koste liv".

— Men det er en kamp vi er nødt til å ta hvis vi skal bevare friheten, sa Bush til Kongressen på Capitol Hill.

Presidenten henvendte seg også direkte til USAs allierte og andre støttespillere i den koalisjonen som amerikanerne forsøker å stable på beina.

- Med oss, eller mot oss - Ethvert land i alle regioner må nå ta et valg: Enten står dere sammen med oss, eller dere står sammen med terroristene, sa Bush og la til:

— Hele den siviliserte verden står nå sammen med USA.

Amerikanske analytikere legger vekt på at Bush endelig talte som en president.

— Denne talen var nettopp hva nasjonen trenger i denne vanskelige tiden. Han valgte sine ord med omhu, var omkvedet blant ekspertene.

Viktig tale

Talen er blitt godt mottatt, ikke bare blant amerikanerne, men også blant landets allierte i Europa.

— Dette var ikke bare den viktigste talen Bush har holdt, men den viktigste talen som er holdt til Kongressen de siste 50 år, skriver BBCs Washington-korrespondent Gordon Corera.

— Bush er i en vanskelig stilling når han skal samle nasjonen, samtidig som han skal få til en bredest mulig internasjonal koalisjon i kampen mot terrorisme, sier Svein Melby ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) til NTB.

Melby ser mange av poengene til Bush i en innenrikspolitisk sammenheng for å skape nasjonal enighet.

— Det var en edruelig tale, der presidenten viste fasthet, samtidig som han brukte enn tøff, men nyansert retorikk, mener Melby, som er ekspert på amerikansk politikk.

Amerikanske kommentatorer legger også vekt på retorikken.

— Bush kom med en klar definisjon av hvilke oppgaver USA står overfor. Men måten han ordla seg på bringer tankene mer inn på den kalde krigen og ikke "varme" kriger som andre verdenskrig eller Vietnamkrigen, sier Leon Panetta, som var en av president Bill Clintons nære medarbeidere i Det hvite hus.

— Slik Bush talte til Kongressen og det amerikanske folk torsdag kveld, vil amerikanere flest forlange konkrete resultater – og det fort, sa Panetta.

Krigserklæring

Bush kom med en regelrett krigserklæring mot Taliban-regimet. Han fordømte Taliban for å undertrykke sitt eget folk og anklaget regimet i Kabul for å true alle andre ved "å støtte terrorister og gi dem opphold på eget territorium".

Bin Laden er USAs "folkefiende", og Bush forlangte både ham og hans Qaeda-nettverk utlevert. Presidenten sammenlignet Qaeda-organisasjonen med tidligere fiender som fascismen, nazismen og andre totalitære bevegelser. Men han unngikk å nevne kommunismen ved navn, for ikke å støte Kina.

— USA er i ferd med å våkne opp til nye farer, men vi er beredt til å forsvare vår egen frihet. Vår sorg er gått over til sinne, og sinnet vil føre til besluttsomhet, sa presidenten, som ble avbrutt av applaus 30 ganger i løpet av den halvtimen talen varte.

Bush slo fast at rettferdigheten vil seire til slutt, men amerikanerne vil bli satt på en stor tålmodighetsprøve. Det vil ikke bli noen gjentakelse av Golfkrigen i 1991 og amerikansk opinion vil få et problem når ikke fjernsynsselskapene kan bringe bilder fra "krigen mot den usynlige fienden".

Mange æresgjester

Det er vanlig at presidenten inviterer spesielle gjester når han taler til den samlede Kongress. Men denne gang var det særlig mange inviterte, som Bush ved flere anledninger henvendte seg til.

Storbritannias statsminister Tony Blair var en av hedersgjestene, men han kom nok noe i skyggen av New Yorks borgermester Rudy Giuliani, som utrettelig har vært å se blant redningsmannskaper i ruinene av World Trade Center.

Guvernør George Pataki fra New York var en annen hedersgjest, sammen med representanter for politi og brannvesen i verdensbyen. Også pårørende av omkomne var invitert.

Men noen var bevisst fraværende. Visepresident Dick Cheney satt ikke på sin vanlige plass rett bak presidenten, og republikanernes flertallsleder i Representantenes hus, Richard Amery fra Texas glimret også med sitt fravær.

Det skyldtes utelukkende sikkerhetshensyn. Cheney har tatt opphold på et sikkert sted og det samme har Amery, etter at det ble kjent at både Det hvite hus og kongressbygningen kan være mulige bombemål. De to nærmeste i arvefølgen etter Bush skal ikke oppholde seg sammen med presidenten i tiden framover.