Soldatene som blir trukket ut vil imidlertid være klare til å bli sendt tilbake på kort varsel dersom det er behov for det, opplyser talsmann for det amerikanske forsvaret, oberstløytnant Laurent Fox.

Fox sier en styrking de afghanske sikkerhetsstyrkene og NATOs beslutning om å sende flere soldater til ISAF-styrken har muliggjort den amerikanske tilbaketrekkingen.