Resolusjonsforslaget fordømte syriske myndigheter for deres behandling av demonstranter som krever regimeendring.

— USA er rystet over at dette rådet så ettertrykkelig har unnlatt å svare på en presserende moralsk utfordring og en voksende trussel mot regional fred og sikkerhet, sa den amerikanske FN-ambassadøren Susan Rice etter avstemningen tirsdag.

Marsjerte ut

Både Rice og den britiske ambassadøren marsjerte ut av rådssalen i protest da Syrias representant holdt et innlegg med sterk kritikk av vestlige land.

Resolusjonsforslaget var ført i pennen av Frankrike, med støtte fra flere andre vestlige land. Ni land stemte for, Kina og Russland stemte mot, mens fire land avsto fra å stemme.

Teksten antydet at det kan bli innført nye sanksjoner mot Syria hvis ikke myndighetene der stanser sin brutale behandling av regimemotstandere.

- Ville ikke hjulpet

Frankrikes FN-ambassadør Gerard Araud mener motstanden mot resolusjonen uttrykker forakt for de syriske demonstrantenes legitime interesser.

Myndighetene i Kina mener på sin side at den omstridte resolusjonen ikke ville ha bidratt til å snu utviklingen i Syria i positiv retning.

— Visse land la fram et resolusjonsforslag slik at de i blinde kunne presse og til og med true med sanksjoner mot Syria. Dette ville ikke ha bedret situasjonen, sier Ma Zhaoxu, talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet.