— Norge og miljøvernminister Siri Bjerke spiller en viktig rolle som brobygger, fordi vi ikke representerer noen av ytterpunktene i klimadebatten, sier statssekretær Stein Lier-Hansen i Miljøverndepartementet til NTB.

Bjerke og andre ministre skal lørdag delta i såkalte "uformelle høynivåkonsultasjoner" om klimaspørsmål, under møte i FNs kommisjon for bærekraftig utvikling i New York. Øverst på programmet for konsultasjonene står USAs varsel om brudd med Kyotoavtalen.

— De sterke reaksjonene fra verdenssamfunnet mot USAs avvisning av Kyotoavtalen har uten tvil ført til at Bush-administrasjonen tenker seg om, og vurderer dette en gang til, sier Lier-Hansen.

Siri Bjerke holder torsdag det norske hovedinnlegget på FN-kommisjonens sesjon. På programmet står blant annet forberedelser til toppmøtet om bærekraftig utvikling i 2002, mens det fastlåste klimadiplomatiet preger hele atmosfæren rundt møtene.

NTB