52 år senere – i 1967 – nådde den 200 millioner. Denne uka rundes 300 millioner.

Men samtidig som befolkningen vokser og vokser, blir menneskene eldre og eldre, viser tall fra det amerikanske folkeregisteret. I 1915 kunne man regne med å leve i 54,5 år, mens man i dag blir gjennomsnittlig 77,8 år før man stryker med.

I dag er USA preget av en stor innvandrerbefolkning på 12,4 prosent. Andelen innvandrere har imidlertid variert over tid: I 1915 var 15 prosent av befolkningen innvandrere, mens kun 5 prosent var innvandrere i 1967.

Samtidig har sammensetningen endret seg: Mens de dominerende innvandrergruppene var tyskere i 1915 og italienere i 1967, er det flest mexicanere blant innvandrerne i USA i dag.

Andre særtrekk ved befolkningsutviklingen er blant annet at stadig færre er bønder, at stadig flere kvinner er i arbeid, at familiene blir stadig mindre og at folk får stadig flere biler.