Hittil har mange utlendinger som ellers trengte visum til USA, sluppet visum når de byttet fly i USA for å reise videre til andre land.

Vedtaket er et nytt ledd i USAs kamp mot terrorisme, og ble gjort på bakgrunn av etterretningsinformasjon som tyder på at terrorister har planlagt å benytte visumfriheten ved transitt til å komme seg inn i USA uten å bli sjekket.

"Selv om det kan virke drastisk, er vedtaket en passende reaksjon på terrortrusselen. Vi vet det får følger for internasjonal reisevirksomhet, men vi tror det er nødvendig for å beskytte liv og eiendom," heter det i en pressemelding fra ministeren for intern sikkerhet, Tom Ridge.

Departementet advarte i forrige måned mot faren for nye flykapringer, og uttrykte spesiell bekymring for folk som foretar mellomlandinger i USA uten visum.

(NTB)