Om kort tid vil elitestyrkene iverksette den første større operasjonen på bakken i Afghanistan. Hensikten er dels å hjelpe Nordalliansen i kampen mot Taliban-militsen, dels å etablere "humanitære rom" for å hjelpe sivilbefolkningen.

Elitestyrker vil prøve å sikre en korridor fra Afghanistans naboland i nord, Usbekistan, gjennom det som nå er fiendens linjer, sier britiske tjenestemenn til The Sunday Times.

Korridor

Planene, som ble bekreftet av to britiske statsråder i helgen, går ut på at bakkestyrker med fly— og helikopterstøtte skal fortrenge Taliban-militsen langs en korridor mellom den usbekiske grensen og byen Mazar-i-Sharif, som Nordalliansen hittil forgjeves har prøvd å erobre. Både amerikanere og briter regner med å lide tap under kampene, som vil foregå både i flatt og fjellendt terreng.

Håpet er at Nordalliansen skal gjøre grovarbeidet, mens briter og amerikanere primært skal anvise bombemål, men også må regne med å måtte gå i nærkamp med Taliban-enheter.

Offensiven kan føre til at det blir opprettet teltleirer for flyktninger inne i Afghanistan, som vil bli beskyttet av britiske og amerikanske soldater.

— Vi har tre uker å gjøre dette på, før vinteren setter inn for alvor, sier et britisk regjeringsmedlem til The Sunday Times.

USA og Storbritannia håper på denne måten å vinne økt støtte i opinionen, når krigen ikke lenger er en ren luftkrig.

Luftbro

Samtidig har USA planer om å fly inn store mengder våpen og ammunisjon til Nordalliansens styrker like nord for hovedstaden Kabul, som på det nærmeste har sluppet opp for ammunisjon. Planen er at disse styrkene skal kunne rykke fram mot Kabul.

Nordalliansens innenriksminister Yonus Qanuni sier i et intervju med The Observer at amerikanske militærrådgivere er kommet for å koordinere operasjonen. En luftbro kan komme i gang om ca. to uker, og en offensiv kan starte så snart ammunisjonslagrene er fylt opp. USA har blant annet kjøpt tre russiske helikoptre for dette formålet.

Qanunis uttalelser synes å bekrefte at USA har gått vekk fra sin tidligere skepsis til å gi full støtte til Nordalliansen, etter at forsøk på å finne moderate elementer som kunne erstatte den kompromissløse Taliban-ledelsen slo feil.

En ambisiøs plan som er til vurdering i det britiske forsvarsdepartementet går ut på å dele Afghanistan inn i en britisk og en amerikansk sektor, skriver The Observer.

(NTB)