Det betyr blant annet at det igjen vil bli en amerikansk ambassade i Libyas hovedstad Tripoli. USA har dessuten planer om å fjerne Libya fra listen over stater som yter økonomisk støtte til terrorisme, innen 45 dager, ifølge tjenestemannen.

— Vi gjør dette for å anerkjenne Libyas vedvarende forpliktelse til å ta avstand fra terrorisme, sier USAs utenriksminister Condoleezza Rice.

Hun skrøt også av det hun kalte det utmerkede samarbeidet mellom Libya og andre land som svar på «de felles globale truslene den siviliserte verden har stått overfor siden 11. september 2001».

Libya ønsket den amerikanske kunngjøringen velkommen, og landets utenriksminister Abdel Rahman Shalgham beskriver situasjonen som en ny epoke i forholdet mellom de to landene.

De to landene har ikke hatt fulle, diplomatiske forbindelser på over 25 år. Men forholdet mellom Libya og USA bedret seg kraftig etter at det nordafrikanske landet besluttet å skrinlegge sitt program for produksjon av masseødeleggelsesvåpen i desember 2003. Året etter avsluttet USA en omfattende handelsboikott som ble innført mot den oljerike nasjonen i 1986.