Etter å ha truet med å bruke vetoretten i Sikkerhetsrådet mot et arabisk resolusjonsforslag, fremmet USA sitt eget forslag om innsamling av faktaopplysninger.

Israels utenriksminister Shimon Peres sier at FN er velkommen til å utføre et slikt oppdrag i Jenin. Verken Israel eller USA vil imidlertid kalle dette en granskning eller etterforskning.

Debatten i Sikkerhetsrådet fortsatte fredag kveld fordi det var usikkert om det amerikanske forslaget var akseptabelt for den palestinske delegasjon og de arabiske landene.

(NTB)