-— Iran har sviktet på hvert eneste punkt, sa USAs ambassadør til IAEA, Greg Schulte, i sitt innlegg i styremøtet. Han siktet til måten Iran har fulgt opp kravene fra IAEA om å stanse all anriking av uran og gi innsyn i alle deler av sitt atomprogram.

-- Irans ledere har ikke gjort noe for å øke den internasjonale tilliten. Tvert imot, sa Schulte.

Han kalte iranernes arbeid med anriking av uran for «aggressivt», og sa at forklaringene de har gitt på aktivitetene ikke henger sammen.

-- Iran prøver å perfeksjonere teknologien, materialene og ekspertisen som trengs for å produsere høyanriket uran til atomvåpen, slo amerikaneren fast, ifølge manuset som ble lekket til pressen. Selve møtet foregår bak lukkede dører.

«La ballen rulle» Schulte avsluttet med at USA ikke har gitt opp håpet om en diplomatisk løsning. Når FNs sikkerhetsråd nå blir koblet inn, vil IAEA også få større fullmakter til å etterforske Irans aktiviteter, mente ambassadøren.

Irans sjefforhandler Ali Larijani er på plass i Wien, og skal holde sitt innlegg i styremøtet etter klokken 15 i dag.. Hans innlegg er allerede lekket ut, og ifølge manuset vil han ikke vike unna:

-- Det internasjonale samfunnet har to alternativ: Samarbeid og kompromiss, eller konfrontasjon, heter det der.

Og dersom det siste alternativet blir valgt: «Let the ball roll», la ballen rulle, heter det i utkastet.

Norge mer moderate Også Norge har holdt sitt innlegg. Ekspedisjonssjef Kåre R. Aas ga Iran ros for i det siste å ha vært mer imøtekommende, blant annet ved å gi tilgang til anlegg og eksperter av interesse for IAEA-inspektørene. Men han tok samtidig avstand fra at anrikningen av uran var gjenopptatt, og noterte at IAEA fortsatt ikke er i stand til å slå fast at Iran ikke har et ulovlig atomvåpenprogram.

Han sa at det trengs en framforhandlet, langsiktig politisk løsning innen IAEAs rammer. FNs sikkerhetsråd må gi IAEA den politiske støtten som trengs for å få til dette, het det i det norske innlegget.

Det regnes nå som hundre prosent sikkert at Iran-saken går videre til Sikkerhetsrådet. Flere diplomatiske kilder i Wien mener det kan skje så tidlig som i neste uke.