Sikkerhetsrådet kommer sammen til et lukket møte senere lørdag for å diskutere forslaget. Det er ventet at en resolusjon vil bli vedtatt i løpet av de nærmeste dagene, opplyser franske og britiske tjenestemenn.

Resolusjonsforslaget krever full stans i fiendtlighetene og at det arbeides for en permanent våpenhvile og en langsiktig løsning på konflikten, ifølge kunngjøringen. For øvrig er detaljer fra resolusjonsforslaget ikke kjent.

Det siste døgnet har FN-ambassadørene fra USA og Frankrike sittet i intense samtaler i New York.

Drøftingene har dreid seg blant annet om innholdet i en våpenhvile, om bare offensive operasjoner skal forbys eller om den skal gjelde opphør av alle fiendtligheter.

USA har også krevd en overvåking av Libanons grense til Syria for å hindre at Hizbollah får nye forsyninger med våpen.

Frankrike har ønsket at de allerede eksisterende UNIFIL-styrkene og Libanons hær overvåker våpenhvilen i første omgang, men USA vil at Israel skal få bli stående i Sør-Libanon til en internasjonal styrke kan ta over.

Hizbollah har varslet at gruppen ikke vil gå med på våpenhvile før alle israelske soldater er ute av Libanon.