Kommisjonen etterforsker brudd på menneskerettighetene verden over, og er regnet som en av FNs viktigste kommisjoner. USA har vært medlem siden den ble etablert i 1947.

Det var ikke umiddelbart klart hvorfor USA mistet plassen, men det ble spekulert i om det kan ha sammenheng med at både vestlige land og utviklingsland bærer nag til USA.

— USA burde ha skjønt at dette kunne skje fordi de er økende irritasjon mot USA på grunn av at USA har stemt mot viktige forslag, som et forbud mot landminer, den internasjonale krigsforbryterdomstolen, samt forslaget om å sikre alle tilgang på billige aids-medisiner, sa Joanna Weschler, FN-representant for Human Rights Watch.

Noen vestlige diplomater mener at Bush-administrasjonens motstand mot Kyoto-avtalen og planene om et rakettskjold som krenker ABM-avtalen også har medvirket til nederlaget.

(NTB)