Negroponte brukte uttrykket "material breach", som kan oversettes som "substansielt brudd", og som kan brukes for å rettferdiggjøre et angrep, opplyser diplomater.

USA har imidlertid sagt at bruk av dette uttrykket ikke skal tolkes dit hen at man umiddelbart vil gå til krig.

FNs våpeninspektør Hans Blix sa til Sikkerhetsrådet at det gjenstår "en god del arbeid" for å følge opp Iraks våpenrapport, opplyste Storbritannias FN-ambassadør Jeremy Greenstock.

Bak lukkede dører

Sikkerhetsrådet trakk seg tidligere i dag inn bak lukkede dører for å drøfte Iraks våpenrapport. Det store spørsmålet er hvorvidt Irak har redegjort for alle masseødeleggelsesvåpen som landet er i besittelse av.

Ifølge lederen for FNs våpeninspeksjon Hans Blix er det hull i rapporten, som inneholder lite nytt. Rapporten er ifølge Blix preget av fravær av understøttende dokumentasjon på at Irak har ødelagt lagrene med masseødeleggelsesvåpen, især kjemiske våpen.

Også Det internasjonale atomenergibyrået IAEA sa torsdag at Iraks erklæringer om sitt atomprogram ikke inneholder nye elementer sammenlignet med erklæringene fra 1998. USA og Storbritannia har allerede uttalt at Irak har utelatt viktig informasjon i rapporten. Irakiske myndigheter sier de ikke er bekymret over beskyldningene om at rapporten ikke gir det hele bildet.

— Det er de andre som er redde fordi de ikke har noe på oss, sa president Saddam Husseins rådgiver Amir al-Saadi på en pressekonferanse torsdag.