— Vi ønsker å gi diplomatiet en sjanse, men vi kan ikke vente i det uendelige før vi bringer denne saken inn for FNs sikkerhetsråd, sa utenriksminister Colin Powell fredag etter sine samtaler med lederen for Det internasjonale atomenergibyrå (IAEA), Mohamed El-Baradei.

Powell understreket etter samtalene at USA aldri vil la seg presse til innrømmelser. -Vi er innstilt på å lytte til det nordkoreanerne har å si, men forhandlinger kommer ikke på tale, sa han.

El-Baradei understreket på sin side at det dreier seg om uker, ikke måneder, før Sikkerhetsrådet kobles inn. Han påpekte at Nord-Korea må ta det første skritt for å løse den spente situasjonen som nå er oppstått etter at landet fredag trakk seg fra NPT.

Opptrer truende

Nordkoreanerne opptrer utfordrende, og landets FN-ambassadør Pak Gil-yon benyttet en pressekonferanse i New York til å komme med krasse uttalelser både mot FN og USA, "som må bære hele ansvaret for denne krisen".

— Hvis FNs sikkerhetsråd velger å innføre økonomiske sanksjoner mot Nord-Korea, vil det bli oppfattet i Pyongyang som en direkte krigserklæring, sa ambassadør Pak.

Han kom igjen med oppfordring til USA om å forhandle med Nord-Korea, noe president George W. Bush konsekvent avviser. Men eksperter ser nordkoreanernes beslutning om å trekke seg fra NPT som et forsøk på å presse USA til å forhandle.

Aktivt diplomati

President George W. Bush var fredag i kontakt med sin kinesiske kollega Jiang Zemin. Mens samtalene mellom Powell og El-Baradei foregikk i Washington, drøftet nordkoreanske diplomater i Santa Fe situasjonen på den koreanske halvøy med New Mexicos demokratiske guvernør Bill Richardson.

— Nordkoreanerne hadde ingenting nytt å tilby under samtalene, men de uttrykte interesse for dialog med USA, sa en tjenestemann i det amerikanske utenriksdepartementet etter at møtene var ferdig fredag kveld.

El-Baradei drøftet den spente situasjonen i Irak og Nord-Korea med fremtredende medlemmer av Senatets utenrikskomité, og oppfordret regimet i Pyongyang til å opptre fornuftig.

— Vi må gjøre alt som er mulig for å legge en demper på krisen med Nord-Korea. Det er viktig å finne ut hva som bør være neste skritt, men nordkoreanerne må få en form for forsikringer, sa El-Baradei.

Ambassadør Pak anklaget i klare ordelag IAEA for å være talsmann og løpegutt for USA. -Vi vil åpne for FN-inspektører når USA innstiller sin fiendtlige holdning overfor Nord-Korea, sa han.

Spent situasjon

Richardson har Bush-administrasjonens fulle støtte til sitt arbeid. Utenriksdepartementet i Washington var raskt ute med å klarere nordkoreanernes reise til Sante Fe, og Powell ventet spent på en orientering fra Richardson.

— Det må finnes litt lys i enden av den mørke tunnel, sa senator Richard Lugar, formann i senatets utenrikskomité, etter samtalene med El-Baradei. USAs myndigheter står i dag samlet i å avvise Nord-Koreas krav om forhandlinger.

— Det er ikke snakk om forhandlinger, men jeg er innstilt på å lytte til hva nordkoreanerne har å si, sa guvernør Richardson før møtene fredag. Han var FN-ambassadør under tidligere president Bill Clinton og senere energiminister.

Richardson spilte en aktiv rolle i forhandlinger med Nord-Korea midt på 1990-tallet, og Pyongyang-regimet spiller nå tydeligvis på at han skal kunne bidra til å overbevise Bush-administrasjonen om nødvendigheten av forhandlinger.

(NTB)