— Det må gjøres. Det kommer til å bli gjort en dag. Kanskje det blir veldig smertefullt, eller det blir gjort på en mer rasjonell måte, sier Rudolph Penner, en tidligere direktør for Kongressens budsjettkontor som har ledet en ekspertkomité om USAs om USAs finansielle framtid.

President Barack Obama legger neste måned fram sitt budsjettforslag for 2011 midt i intenst press for å innfri valgkampløftet om ikke å øke skatten for vanlige amerikanere, samtidig som han står foran et rekordunderskudd.

Panelet sier at det er uunngåelig at underskuddene og opplåningen fortsetter i de neste to årene på grunn av den økonomiske krisen, men at noe burde gjøres tidligere for å lette situasjonen.

Den nasjonale gjelda har økt til over 50 prosent av BNP fra 40 prosent for to år siden, og innen 20 år vil den øke til over 100 prosent.

Men økende gjeld undergraver markedets tillit til økonomien og landets evne til å innfri sine forpliktelser, noe som kommer til å presse opp renten og forårsake et kraftig fall i dollarens verdi, samtidig som internasjonale kreditorer leter etter sikrere inntekter.