KLAUS JUSTSEN

Problemene for president George W. Bush og hans regjering ble understreket av den tyske kansleren Gerhard Schröder og den franske presidenten Jacques Chirac. Etter et uformelt møte i Dresden fastslo de kategorisk at det amerikanske forslaget til en ny resolusjon fra FNs sikkerhetsråd er utilstrekkelig.

Mindre enn et døgn etter at utenriksminister Colin Powell med forslaget markerte det amerikanske kursskiftet, hadde den franske presidenten flere konkrete innvendinger. Ifølge Jacques Chirac sikret det amerikanske utspillet ikke det viktigste målet — nemlig en overgivelse av makten til irakerne så raskt som mulig. Kansler Schröder erklærte seg enig med en tilføyelse om at FN må ha ansvaret for den politiske utviklingen.

USA venter at en ny resolusjon baner veien for økt militær hjelp i form av en koalisjonsstyrke under amerikansk ledelse. Samtidig skal løfter om økt innflytelse på den politiske utvikling og gjenoppbygningen av Irak utløse økonomisk bistand.

Behovet for militær hjelp ble understreket av forsvarsminister Donald Rumsfeld, da han torsdag besøkte de amerikanske styrkene i Irak. Rumsfeld, som tidligere kun har hatt forakt til overs for økt FN.engasjement, hilser nå internasjonal bistand velkommen.

Den anspente økonomiske situasjonen understrekes om få dager når Det hvite hus anmoder Kongressen om enda en ekstrabevilling. Ifølge Washington Post blir det snakk om mellom 60 og 70 mrd. dollar, dobbelt så mye som tidligere antatt.

Det er allerede bevilget 79 mrd. dollar til krigen, og nå bes det om 55 mrd. mer til den militære operasjon pluss 10 mrd. til gjenoppbyggingen.

Det betraktes som gitt at USA må gi flere innrømmelser i form av økt innflytelse på alle politiske og økonomiske beslutninger, hvis det skal sikres flertall for den nye resolusjonen.

Det påpekes imidlertid at det skulle være lettere å skape enighet om hvordan freden skal sikres, enn om grunnlaget for en militær aksjon.