Men det amerikanske militæret holder fortsatt 25.800 irakere fanget, uten dom.

Amerikanske tjenestemenn frykter at de overbefolkede fangeleirene trekker ressurser og vil oversvømme Iraks rettssystem.

Seremonien torsdag var ment å skulle vise en positiv utvikling i kampen om kontroll i Irak.

– Kjære brødre, la oss samarbeide om å få stengt disse fengslene og få et nytt sett med lover som kan ivareta rettssikkerheten, sa Iraks statsminister Nouri al-Maliki i en tale til de løslatte fangene.

Det ble ikke informert om bakgrunnen til de løslatte fangene, men en pressemelding fra det amerikanske militæret slo fast at «de ikke lenger utgjør en trussel for koalisjonsstyrkene og sikkerheten i Irak».