Beslutningen innebærer det første vesentlige bruddet med de amerikanske sanksjonene mot Cuba på 40 år, og er et resultat av press fra amerikanske matvareprodusenter og handelskammeret som ser et stort potensial for eksport til Cuba.

Enigheten ble oppnådd etter et fem timer langt møte mellom kongressrepresentanter fra delstater med betydelige landbruksinteresser som er interessert i handel med Cuba, og anti-Castro-representanter som motsetter seg å uthule sanksjonene.

Vedtaket er et stort nederlag for det mektige eksilcubanske miljøet og deres støttespillere, men de har tapt betydelig innflytelse etter at de motsatte seg at seksåringen Elián González fikk gjenforenes med sin far.

Etter at republikanerne ble enige, tas det for gitt at lovforslaget som er framsatt av republikaneren George Nethercutt, blir vedtatt av kongressen neste uke. Men de mest fanatiske Castro-motstanderne, som senator Connie Mack fra Florida, har varslet at de vil kjempe imot forslaget til siste slutt.

Lovforslaget åpner også for eksport av mat og medisiner til Iran, Libya, Sudan og Nord-Korea, men det er først og fremst Cuba som kan tjene på det.