Ifølge avisen har tjenestemenn i Det internasjonale atomenergibyrået IAEA klaget på offentliggjøringen.

Dokumentene dreier seg om Iraks atomforskning fra før 1991, og de inneholder diagrammer, ligninger og andre detaljer som kan brukes i fremstillingen av en atombombe.

Dokumentene er lagt ut på et nettsted som ble opprettet i mars. Målet var å gjøre et stort antall irakiske dokumenter tilgjengelig for folk flest, i håp om at vanlige mennesker ville finne fram til nyttig informasjon som oversettere ikke hadde tid til å lete fram.

CAMERA PRESS/Pasan/RBO